De Raadpraktijk

Voor raad én daad!

Welkom bij de Raadpraktijk! 

Voor eenvoudige uitleg van lastige zaken, goed advies, wegwijs bij uw WMO, bijstand- of subsidieverzoek, doeltreffend schrijven, oefengesprekken,  hulp bij het goed omschrijven van uw klacht, bezwaar of beroep en klachtenafhandeling voor uw bedrijf.

 

 

De Raadpraktijk helpt bij lastige zaken

  • U zoekt eenvoudige uitleg van lastige zaken
  • U wilt uitleg over wetten en/of regelingen
  • U komt er niet uit bij uw WMO, bijstand- of subsidie- aanvraag

  • U wilt klankborden over een netelige zaak 

  • U moet een lastig gesprek voeren en wilt dat graag oefenen

 

 De Raadpraktijk helpt met schrijven van brieven

  • U wilt een klacht indienen
  • U wilt bezwaar aantekenen  
  • U wilt in beroep gaan 
  • U wilt uw klachtenbehandeling uit handen geven
  • U wilt hulp bij het schrijven van sollicitatiebrief  en curriculum vitae

Ervaring in verzekeringen, management en doeltreffend schrijven.